За Северно/Южно сияние


Сияние

Сияние

Сиянията са ослепителни цветни светлини, които понякога се появяват на нощното небе в най-отдалечените северни и южни райони на земята. В Северното полукълбо

подобно явление е известно под името aurora borelis или северно сияние. В Южното полукълбо се нарича aurora australis или южно сияние.

Сиянията имат много форми и проявления, като най-често срещаните са арки и лъчи от разноцветни светлини. Понякога изглеждат и като блещукащи завеси, ленти, вълни или облаци. Постоянно променят очертанията си, докато светлината се движи по небето. Тя може да стане по-ярка или да избледнее.

Северните сияния се предизвикват от Слънцето. То изпраща поток от заредени с електричество частици, наречен слънчев вятър. Слънчевият вятър се движи с голяма скорост от Слънцето към Земята.

Земята е огромен магнит, заобиколен от магнитно поле. То насочва заредените частици от слънчевия вятър към северния и южния полярен район. Частиците се движат надолу през горните слоеве на земната атмосфера. Докато се движат, се разпадат на атоми и молекули на газове, като кислород и азот. Сблъсъците карат атомите и молекулите да излъчват светлина. Именно тя се нарича сияние.

log in

reset password

Back to
log in
error: Моля не копирайте съдържанието! :)