15.00% от вас решиха задачата правилно

18.97% от вас решиха задачата правилно

25.49% от вас решиха задачата правилно

18.84% от вас решиха задачата правилно

12.50% от вас решиха задачата правилно

7.62% от вас решиха задачата правилно