4.49% от вас решиха задачата правилно

15.00% от вас решиха задачата правилно

12.62% от вас решиха задачата правилно

18.75% от вас решиха задачата правилно

13.86% от вас решиха задачата правилно