7.69% от вас решиха задачата правилно

18.97% от вас решиха задачата правилно

16.67% от вас решиха задачата правилно

21.54% от вас решиха задачата правилно

14.75% от вас решиха задачата правилно

7.69% от вас решиха задачата правилно