7.92% от вас решиха задачата правилно

21.43% от вас решиха задачата правилно

12.62% от вас решиха задачата правилно

5.10% от вас решиха задачата правилно

13.79% от вас решиха задачата правилно

20.00% от вас решиха задачата правилно