12.62% от вас решиха задачата правилно

18.87% от вас решиха задачата правилно

15.00% от вас решиха задачата правилно

7.92% от вас решиха задачата правилно

13.13% от вас решиха задачата правилно

17.07% от вас решиха задачата правилно