15.00% от вас решиха задачата правилно

18.87% от вас решиха задачата правилно

15.71% от вас решиха задачата правилно

23.64% от вас решиха задачата правилно

18.75% от вас решиха задачата правилно

17.20% от вас решиха задачата правилно