25.53% от вас решиха задачата правилно

12.79% от вас решиха задачата правилно

23.64% от вас решиха задачата правилно

16.67% от вас решиха задачата правилно

7.41% от вас решиха задачата правилно

13.86% от вас решиха задачата правилно