16.90% от вас решиха задачата правилно

14.10% от вас решиха задачата правилно

23.91% от вас решиха задачата правилно

10.11% от вас решиха задачата правилно

22.86% от вас решиха задачата правилно

16.07% от вас решиха задачата правилно