16.90% от вас решиха задачата правилно

17.81% от вас решиха задачата правилно

17.65% от вас решиха задачата правилно

13.85% от вас решиха задачата правилно

7.69% от вас решиха задачата правилно

16.07% от вас решиха задачата правилно