16.90% от вас решиха задачата правилно

18.97% от вас решиха задачата правилно

23.64% от вас решиха задачата правилно

7.48% от вас решиха задачата правилно

10.11% от вас решиха задачата правилно

12.50% от вас решиха задачата правилно