14.15% от вас решиха задачата правилно

8.40% от вас решиха задачата правилно

18.92% от вас решиха задачата правилно

14.71% от вас решиха задачата правилно

7.29% от вас решиха задачата правилно

16.13% от вас решиха задачата правилно