13.86% от вас решиха задачата правилно

23.64% от вас решиха задачата правилно

18.75% от вас решиха задачата правилно

7.41% от вас решиха задачата правилно

14.75% от вас решиха задачата правилно

25.49% от вас решиха задачата правилно