Пирамидата на Дилтс ще ти обясни защо животът ти е такъв, какъвто е в момента!


Всички ние имаме различен живот: някои са успешни, а някои не успяват да уредят нещата. Треньорите на живот използват определени схеми, за да повишат осведомеността ви относно вашите житейски проблеми. Пирамидата на Дилтс е модел на лична промяна, който се променя от едно ниво на друго. Промяната на нещо на по-високо ниво непременно ще промени нещата на по-ниските нива.

Екипа на „Bright Side“ иска да сподели с вас принципа на пирамидата на Дилтс. Когато се разбере правилно, тя може да промени живота ви към по-добро.

Значението на пирамидата

Пирамидата на Дилтс на логически нива е идея, която абсолютно всеки трябва да знае и да разбере. Има поне две основателни причини за това:

  • Възможността да анализирате живота си чрез въпросите в пирамидата може да ви помогне да разберете някои неща в живота, които влияят на Вашия път.
  • Шансът да повлияеш на живота си – веднага щом разбереш какви са основните ти проблеми, ще имаш ясно разбиране за това какво да направиш, за да накараш живота да върви добре.

Нивата на пирамидата

Преди да продължим обяснението на нивата на пирамидата и да започнем да търсим отговори, трябва да знаете главния трик: отговорът на въпроса за всяко ниво може да се намери на горното ниво.

Ниво 1: Какво имам?

Въпросът от първо ниво е пряко свързан с работата, финансите, семейството и обкръжаващата среда. Разумно е да се запитаме: „Защо имаме всичко това?“ И за да дадем отговор на този въпрос, трябва да преминем към следващото ниво.

Ниво 2: Какво да правя?

Въпросът от второ ниво очевидно е свързан с определени действия. Логично е те да окажат влияние върху всичко, което получаваме накрая. Хубаво е да помислим защо правим това. Отговорът може да открием в следващото ниво.

Ниво 3: Как да избера?

Разбира се, изборът, който правим, играе важна роля в нашия живот. Той може да бъде повлиян от различни фактори: цели, здравословно състояние, ниво на страст и други. Но тук имаме още един въпрос, на който да отговорим: Защо правим този избор? Традиционно отговорът може да бъде открит в следващото ниво.

log in

reset password

Back to
log in
error: Моля не копирайте съдържанието! :)