25.49% от вас решиха задачата правилно

18.97% от вас решиха задачата правилно

15.00% от вас решиха задачата правилно

4.12% от вас решиха задачата правилно

12.62% от вас решиха задачата правилно

20.00% от вас решиха задачата правилно