25.49% от вас решиха задачата правилно

12.79% от вас решиха задачата правилно

14.10% от вас решиха задачата правилно

16.90% от вас решиха задачата правилно

17.07% от вас решиха задачата правилно

13.85% от вас решиха задачата правилно