13.13% от вас решиха задачата правилно

18.97% от вас решиха задачата правилно

4.04% от вас решиха задачата правилно

17.07% от вас решиха задачата правилно

13.33% от вас решиха задачата правилно

7.62% от вас решиха задачата правилно