14.71% от вас решиха задачата правилно

7.55% от вас решиха задачата правилно

23.64% от вас решиха задачата правилно

8.40% от вас решиха задачата правилно

10.11% от вас решиха задачата правилно

9.43% от вас решиха задачата правилно