13.13% от вас решиха задачата правилно

7.92% от вас решиха задачата правилно

4.49% от вас решиха задачата правилно

10.11% от вас решиха задачата правилно

7.62% от вас решиха задачата правилно