13.13% от вас решиха задачата правилно

15.58% от вас решиха задачата правилно

12.79% от вас решиха задачата правилно

9.43% от вас решиха задачата правилно

16.07% от вас решиха задачата правилно

7.62% от вас решиха задачата правилно