27.91% от вас решиха задачата правилно

18.87% от вас решиха задачата правилно

18.97% от вас решиха задачата правилно

14.10% от вас решиха задачата правилно

23.91% от вас решиха задачата правилно

25.49% от вас решиха задачата правилно