27.91% от вас решиха задачата правилно

18.75% от вас решиха задачата правилно

16.90% от вас решиха задачата правилно

15.49% от вас решиха задачата правилно

25.49% от вас решиха задачата правилно

11.48% от вас решиха задачата правилно