16.67% от вас решиха задачата правилно

23.64% от вас решиха задачата правилно

15.49% от вас решиха задачата правилно

13.54% от вас решиха задачата правилно

9.43% от вас решиха задачата правилно

11.48% от вас решиха задачата правилно