18.37% от вас решиха задачата правилно

20.00% от вас решиха задачата правилно

19.72% от вас решиха задачата правилно

14.75% от вас решиха задачата правилно

15.49% от вас решиха задачата правилно

7.62% от вас решиха задачата правилно