12.20% от вас решиха задачата правилно

15.58% от вас решиха задачата правилно

19.72% от вас решиха задачата правилно

12.37% от вас решиха задачата правилно

13.54% от вас решиха задачата правилно

12.20% от вас решиха задачата правилно