12.20% от вас решиха задачата правилно

18.97% от вас решиха задачата правилно

12.20% от вас решиха задачата правилно

7.62% от вас решиха задачата правилно

11.48% от вас решиха задачата правилно