19.72% от вас решиха задачата правилно

18.87% от вас решиха задачата правилно

14.10% от вас решиха задачата правилно

12.37% от вас решиха задачата правилно

21.43% от вас решиха задачата правилно

13.86% от вас решиха задачата правилно