18.84% от вас решиха задачата правилно

12.79% от вас решиха задачата правилно

21.43% от вас решиха задачата правилно

7.07% от вас решиха задачата правилно

13.33% от вас решиха задачата правилно

11.48% от вас решиха задачата правилно