18.75% от вас решиха задачата правилно

12.62% от вас решиха задачата правилно

13.85% от вас решиха задачата правилно

22.86% от вас решиха задачата правилно

25.49% от вас решиха задачата правилно