18.75% от вас решиха задачата правилно

18.97% от вас решиха задачата правилно

7.41% от вас решиха задачата правилно

17.65% от вас решиха задачата правилно

29.55% от вас решиха задачата правилно

25.49% от вас решиха задачата правилно