13.33% от вас решиха задачата правилно

12.79% от вас решиха задачата правилно

22.86% от вас решиха задачата правилно

21.43% от вас решиха задачата правилно

13.33% от вас решиха задачата правилно

25.53% от вас решиха задачата правилно