16.07% от вас решиха задачата правилно

12.79% от вас решиха задачата правилно

12.62% от вас решиха задачата правилно

13.13% от вас решиха задачата правилно

21.43% от вас решиха задачата правилно