16.07% от вас решиха задачата правилно

4.44% от вас решиха задачата правилно

18.87% от вас решиха задачата правилно

7.62% от вас решиха задачата правилно