21.54% от вас решиха задачата правилно

12.79% от вас решиха задачата правилно

7.92% от вас решиха задачата правилно

7.41% от вас решиха задачата правилно

17.65% от вас решиха задачата правилно

17.20% от вас решиха задачата правилно