25.53% от вас решиха задачата правилно

15.58% от вас решиха задачата правилно

4.55% от вас решиха задачата правилно

12.62% от вас решиха задачата правилно

25.49% от вас решиха задачата правилно

12.20% от вас решиха задачата правилно