7.69% от вас решиха задачата правилно

15.71% от вас решиха задачата правилно

18.37% от вас решиха задачата правилно

22.86% от вас решиха задачата правилно

9.43% от вас решиха задачата правилно