7.69% от вас решиха задачата правилно

18.64% от вас решиха задачата правилно

7.41% от вас решиха задачата правилно

17.05% от вас решиха задачата правилно

15.49% от вас решиха задачата правилно

13.54% от вас решиха задачата правилно