7.69% от вас решиха задачата правилно

4.04% от вас решиха задачата правилно

23.64% от вас решиха задачата правилно

14.10% от вас решиха задачата правилно

12.20% от вас решиха задачата правилно

18.84% от вас решиха задачата правилно