7.69% от вас решиха задачата правилно

10.29% от вас решиха задачата правилно

13.54% от вас решиха задачата правилно

21.43% от вас решиха задачата правилно

13.33% от вас решиха задачата правилно

25.53% от вас решиха задачата правилно