12.37% от вас решиха задачата правилно

15.71% от вас решиха задачата правилно

18.97% от вас решиха задачата правилно

7.41% от вас решиха задачата правилно

17.07% от вас решиха задачата правилно

17.20% от вас решиха задачата правилно