12.50% от вас решиха задачата правилно

4.44% от вас решиха задачата правилно

10.29% от вас решиха задачата правилно

23.64% от вас решиха задачата правилно

16.67% от вас решиха задачата правилно

7.07% от вас решиха задачата правилно