7.62% от вас решиха задачата правилно

15.71% от вас решиха задачата правилно

12.62% от вас решиха задачата правилно

7.41% от вас решиха задачата правилно

14.75% от вас решиха задачата правилно