7.62% от вас решиха задачата правилно

12.79% от вас решиха задачата правилно

13.13% от вас решиха задачата правилно

23.91% от вас решиха задачата правилно

21.43% от вас решиха задачата правилно

7.62% от вас решиха задачата правилно