4.44% от вас решиха задачата правилно

12.79% от вас решиха задачата правилно

17.19% от вас решиха задачата правилно

17.20% от вас решиха задачата правилно

23.91% от вас решиха задачата правилно

27.91% от вас решиха задачата правилно