4.44% от вас решиха задачата правилно

18.87% от вас решиха задачата правилно

16.90% от вас решиха задачата правилно

13.54% от вас решиха задачата правилно

7.07% от вас решиха задачата правилно

13.33% от вас решиха задачата правилно