15.58% от вас решиха задачата правилно

4.44% от вас решиха задачата правилно

4.04% от вас решиха задачата правилно

7.41% от вас решиха задачата правилно

27.91% от вас решиха задачата правилно

9.43% от вас решиха задачата правилно