15.58% от вас решиха задачата правилно

15.79% от вас решиха задачата правилно

23.64% от вас решиха задачата правилно

17.05% от вас решиха задачата правилно

15.49% от вас решиха задачата правилно

13.86% от вас решиха задачата правилно