10.29% от вас решиха задачата правилно

10.29% от вас решиха задачата правилно

17.19% от вас решиха задачата правилно

17.07% от вас решиха задачата правилно

25.49% от вас решиха задачата правилно

11.48% от вас решиха задачата правилно