10.29% от вас решиха задачата правилно

18.97% от вас решиха задачата правилно

17.07% от вас решиха задачата правилно

23.91% от вас решиха задачата правилно

13.54% от вас решиха задачата правилно

27.91% от вас решиха задачата правилно