15.71% от вас решиха задачата правилно

10.29% от вас решиха задачата правилно

16.67% от вас решиха задачата правилно

21.43% от вас решиха задачата правилно

12.62% от вас решиха задачата правилно

23.91% от вас решиха задачата правилно