18.64% от вас решиха задачата правилно

23.64% от вас решиха задачата правилно

17.05% от вас решиха задачата правилно

23.91% от вас решиха задачата правилно

13.33% от вас решиха задачата правилно

12.50% от вас решиха задачата правилно