4.49% от вас решиха задачата правилно

18.97% от вас решиха задачата правилно

12.62% от вас решиха задачата правилно

13.13% от вас решиха задачата правилно

4.49% от вас решиха задачата правилно

25.49% от вас решиха задачата правилно