4.55% от вас решиха задачата правилно

6.45% от вас решиха задачата правилно

15.00% от вас решиха задачата правилно

7.48% от вас решиха задачата правилно

15.49% от вас решиха задачата правилно

13.33% от вас решиха задачата правилно