4.55% от вас решиха задачата правилно

17.65% от вас решиха задачата правилно

22.86% от вас решиха задачата правилно

27.91% от вас решиха задачата правилно

13.86% от вас решиха задачата правилно

11.48% от вас решиха задачата правилно