4.49% от вас решиха задачата правилно

15.58% от вас решиха задачата правилно

10.29% от вас решиха задачата правилно

25.49% от вас решиха задачата правилно

9.43% от вас решиха задачата правилно