4.55% от вас решиха задачата правилно

12.79% от вас решиха задачата правилно

16.67% от вас решиха задачата правилно

7.41% от вас решиха задачата правилно

13.54% от вас решиха задачата правилно

12.20% от вас решиха задачата правилно