9.43% от вас решиха задачата правилно

4.44% от вас решиха задачата правилно

12.79% от вас решиха задачата правилно

18.37% от вас решиха задачата правилно

12.20% от вас решиха задачата правилно

9.43% от вас решиха задачата правилно