21.43% от вас решиха задачата правилно

15.58% от вас решиха задачата правилно

10.29% от вас решиха задачата правилно

18.97% от вас решиха задачата правилно

17.20% от вас решиха задачата правилно

23.91% от вас решиха задачата правилно