22.81% от вас решиха задачата правилно

4.44% от вас решиха задачата правилно

18.87% от вас решиха задачата правилно

15.00% от вас решиха задачата правилно

21.43% от вас решиха задачата правилно

17.65% от вас решиха задачата правилно