21.43% от вас решиха задачата правилно

18.87% от вас решиха задачата правилно

21.43% от вас решиха задачата правилно

16.67% от вас решиха задачата правилно

13.13% от вас решиха задачата правилно

14.06% от вас решиха задачата правилно