18.87% от вас решиха задачата правилно

6.45% от вас решиха задачата правилно

23.64% от вас решиха задачата правилно

25.49% от вас решиха задачата правилно