18.87% от вас решиха задачата правилно

4.04% от вас решиха задачата правилно

20.00% от вас решиха задачата правилно

16.90% от вас решиха задачата правилно

17.65% от вас решиха задачата правилно