17.65% от вас решиха задачата правилно

4.44% от вас решиха задачата правилно

10.29% от вас решиха задачата правилно

16.90% от вас решиха задачата правилно

19.72% от вас решиха задачата правилно

12.37% от вас решиха задачата правилно