17.65% от вас решиха задачата правилно

12.79% от вас решиха задачата правилно

13.13% от вас решиха задачата правилно

14.06% от вас решиха задачата правилно

7.07% от вас решиха задачата правилно