12.62% от вас решиха задачата правилно

12.79% от вас решиха задачата правилно

18.97% от вас решиха задачата правилно

4.04% от вас решиха задачата правилно

27.91% от вас решиха задачата правилно