7.41% от вас решиха задачата правилно

15.00% от вас решиха задачата правилно

23.64% от вас решиха задачата правилно

19.72% от вас решиха задачата правилно

12.20% от вас решиха задачата правилно

21.43% от вас решиха задачата правилно