7.41% от вас решиха задачата правилно

18.87% от вас решиха задачата правилно

6.45% от вас решиха задачата правилно

18.37% от вас решиха задачата правилно

15.49% от вас решиха задачата правилно

5.10% от вас решиха задачата правилно