7.48% от вас решиха задачата правилно

20.00% от вас решиха задачата правилно

7.41% от вас решиха задачата правилно

23.91% от вас решиха задачата правилно

27.91% от вас решиха задачата правилно

16.07% от вас решиха задачата правилно