12.79% от вас решиха задачата правилно

10.29% от вас решиха задачата правилно

4.12% от вас решиха задачата правилно

21.43% от вас решиха задачата правилно

15.49% от вас решиха задачата правилно

10.11% от вас решиха задачата правилно