12.79% от вас решиха задачата правилно

23.64% от вас решиха задачата правилно

7.48% от вас решиха задачата правилно

14.06% от вас решиха задачата правилно

15.49% от вас решиха задачата правилно

12.20% от вас решиха задачата правилно