14.10% от вас решиха задачата правилно

4.04% от вас решиха задачата правилно

16.67% от вас решиха задачата правилно

22.86% от вас решиха задачата правилно

7.62% от вас решиха задачата правилно