14.10% от вас решиха задачата правилно

4.04% от вас решиха задачата правилно

15.00% от вас решиха задачата правилно

20.00% от вас решиха задачата правилно

18.75% от вас решиха задачата правилно

9.43% от вас решиха задачата правилно