14.10% от вас решиха задачата правилно

22.81% от вас решиха задачата правилно

18.75% от вас решиха задачата правилно

16.90% от вас решиха задачата правилно

13.85% от вас решиха задачата правилно

23.91% от вас решиха задачата правилно