14.06% от вас решиха задачата правилно

4.55% от вас решиха задачата правилно

13.54% от вас решиха задачата правилно

27.91% от вас решиха задачата правилно

13.33% от вас решиха задачата правилно

11.48% от вас решиха задачата правилно