13.85% от вас решиха задачата правилно

17.81% от вас решиха задачата правилно

17.65% от вас решиха задачата правилно

13.13% от вас решиха задачата правилно

17.65% от вас решиха задачата правилно

29.55% от вас решиха задачата правилно