13.85% от вас решиха задачата правилно

6.45% от вас решиха задачата правилно

18.75% от вас решиха задачата правилно

14.10% от вас решиха задачата правилно

16.90% от вас решиха задачата правилно