15.79% от вас решиха задачата правилно

12.62% от вас решиха задачата правилно

23.91% от вас решиха задачата правилно

22.86% от вас решиха задачата правилно

9.43% от вас решиха задачата правилно

18.84% от вас решиха задачата правилно