14.75% от вас решиха задачата правилно

23.64% от вас решиха задачата правилно

17.19% от вас решиха задачата правилно

5.10% от вас решиха задачата правилно

7.69% от вас решиха задачата правилно

16.13% от вас решиха задачата правилно