15.79% от вас решиха задачата правилно

18.64% от вас решиха задачата правилно

17.19% от вас решиха задачата правилно

14.06% от вас решиха задачата правилно

12.20% от вас решиха задачата правилно

11.48% от вас решиха задачата правилно