14.75% от вас решиха задачата правилно

12.79% от вас решиха задачата правилно

12.62% от вас решиха задачата правилно

18.37% от вас решиха задачата правилно

4.49% от вас решиха задачата правилно

25.49% от вас решиха задачата правилно