23.64% от вас решиха задачата правилно

15.00% от вас решиха задачата правилно

4.12% от вас решиха задачата правилно

12.62% от вас решиха задачата правилно

10.11% от вас решиха задачата правилно

12.20% от вас решиха задачата правилно