23.64% от вас решиха задачата правилно

4.44% от вас решиха задачата правилно

12.62% от вас решиха задачата правилно

16.67% от вас решиха задачата правилно

22.86% от вас решиха задачата правилно

12.20% от вас решиха задачата правилно