17.19% от вас решиха задачата правилно

15.71% от вас решиха задачата правилно

23.64% от вас решиха задачата правилно

7.41% от вас решиха задачата правилно

21.54% от вас решиха задачата правилно

23.91% от вас решиха задачата правилно