17.19% от вас решиха задачата правилно

18.64% от вас решиха задачата правилно

4.12% от вас решиха задачата правилно

13.13% от вас решиха задачата правилно

7.69% от вас решиха задачата правилно

7.07% от вас решиха задачата правилно