4.04% от вас решиха задачата правилно

10.29% от вас решиха задачата правилно

12.37% от вас решиха задачата правилно

13.85% от вас решиха задачата правилно

25.49% от вас решиха задачата правилно

11.48% от вас решиха задачата правилно