4.04% от вас решиха задачата правилно

16.67% от вас решиха задачата правилно

16.67% от вас решиха задачата правилно

23.91% от вас решиха задачата правилно

15.49% от вас решиха задачата правилно

21.43% от вас решиха задачата правилно