4.04% от вас решиха задачата правилно

15.58% от вас решиха задачата правилно

15.79% от вас решиха задачата правилно

7.41% от вас решиха задачата правилно

17.05% от вас решиха задачата правилно

18.84% от вас решиха задачата правилно