4.04% от вас решиха задачата правилно

21.43% от вас решиха задачата правилно

12.62% от вас решиха задачата правилно

23.64% от вас решиха задачата правилно

7.41% от вас решиха задачата правилно

22.86% от вас решиха задачата правилно