4.95% от вас решиха задачата правилно

10.29% от вас решиха задачата правилно

17.81% от вас решиха задачата правилно

18.37% от вас решиха задачата правилно

13.85% от вас решиха задачата правилно

20.83% от вас решиха задачата правилно