6.45% от вас решиха задачата правилно

23.64% от вас решиха задачата правилно

7.48% от вас решиха задачата правилно

16.90% от вас решиха задачата правилно

10.11% от вас решиха задачата правилно

21.43% от вас решиха задачата правилно