6.45% от вас решиха задачата правилно

10.29% от вас решиха задачата правилно

6.45% от вас решиха задачата правилно

18.37% от вас решиха задачата правилно

23.91% от вас решиха задачата правилно

25.49% от вас решиха задачата правилно