15.00% от вас решиха задачата правилно

15.58% от вас решиха задачата правилно

16.90% от вас решиха задачата правилно

17.20% от вас решиха задачата правилно

25.49% от вас решиха задачата правилно

11.48% от вас решиха задачата правилно