17.05% от вас решиха задачата правилно

18.87% от вас решиха задачата правилно

4.55% от вас решиха задачата правилно

17.07% от вас решиха задачата правилно

13.64% от вас решиха задачата правилно