17.20% от вас решиха задачата правилно

12.79% от вас решиха задачата правилно

4.04% от вас решиха задачата правилно

18.37% от вас решиха задачата правилно

21.54% от вас решиха задачата правилно

13.54% от вас решиха задачата правилно