16.67% от вас решиха задачата правилно

13.33% от вас решиха задачата правилно

16.90% от вас решиха задачата правилно

17.19% от вас решиха задачата правилно

13.33% от вас решиха задачата правилно

12.50% от вас решиха задачата правилно