17.81% от вас решиха задачата правилно

20.00% от вас решиха задачата правилно

13.33% от вас решиха задачата правилно

14.75% от вас решиха задачата правилно

10.11% от вас решиха задачата правилно

12.20% от вас решиха задачата правилно