16.67% от вас решиха задачата правилно

10.29% от вас решиха задачата правилно

7.41% от вас решиха задачата правилно

17.05% от вас решиха задачата правилно

24.14% от вас решиха задачата правилно

27.91% от вас решиха задачата правилно