16.67% от вас решиха задачата правилно

10.29% от вас решиха задачата правилно

6.45% от вас решиха задачата правилно

10.11% от вас решиха задачата правилно

27.91% от вас решиха задачата правилно

9.43% от вас решиха задачата правилно