16.67% от вас решиха задачата правилно

18.87% от вас решиха задачата правилно

15.71% от вас решиха задачата правилно

23.91% от вас решиха задачата правилно

11.48% от вас решиха задачата правилно