4.12% от вас решиха задачата правилно

4.04% от вас решиха задачата правилно

4.12% от вас решиха задачата правилно

16.90% от вас решиха задачата правилно

25.53% от вас решиха задачата правилно

12.50% от вас решиха задачата правилно