4.12% от вас решиха задачата правилно

15.58% от вас решиха задачата правилно

7.92% от вас решиха задачата правилно

13.33% от вас решиха задачата правилно

7.41% от вас решиха задачата правилно

23.91% от вас решиха задачата правилно