21.43% от вас решиха задачата правилно

12.62% от вас решиха задачата правилно

27.91% от вас решиха задачата правилно

21.43% от вас решиха задачата правилно

16.07% от вас решиха задачата правилно

25.53% от вас решиха задачата правилно