21.43% от вас решиха задачата правилно

18.87% от вас решиха задачата правилно

18.97% от вас решиха задачата правилно

18.75% от вас решиха задачата правилно

10.11% от вас решиха задачата правилно

7.69% от вас решиха задачата правилно