11.48% от вас решиха задачата правилно

17.65% от вас решиха задачата правилно

17.07% от вас решиха задачата правилно

21.43% от вас решиха задачата правилно

7.62% от вас решиха задачата правилно