11.48% от вас решиха задачата правилно

15.79% от вас решиха задачата правилно

16.67% от вас решиха задачата правилно

14.10% от вас решиха задачата правилно

7.07% от вас решиха задачата правилно

13.86% от вас решиха задачата правилно