7.41% от вас решиха задачата правилно

6.45% от вас решиха задачата правилно

15.00% от вас решиха задачата правилно

12.20% от вас решиха задачата правилно

13.86% от вас решиха задачата правилно

7.62% от вас решиха задачата правилно