7.41% от вас решиха задачата правилно

4.04% от вас решиха задачата правилно

4.12% от вас решиха задачата правилно

16.67% от вас решиха задачата правилно

7.48% от вас решиха задачата правилно

14.06% от вас решиха задачата правилно