15.49% от вас решиха задачата правилно

18.64% от вас решиха задачата правилно

12.62% от вас решиха задачата правилно

13.64% от вас решиха задачата правилно

27.91% от вас решиха задачата правилно