15.49% от вас решиха задачата правилно

10.29% от вас решиха задачата правилно

12.62% от вас решиха задачата правилно

13.33% от вас решиха задачата правилно

17.20% от вас решиха задачата правилно

7.69% от вас решиха задачата правилно