17.07% от вас решиха задачата правилно

15.58% от вас решиха задачата правилно

6.45% от вас решиха задачата правилно

21.43% от вас решиха задачата правилно

7.62% от вас решиха задачата правилно

11.48% от вас решиха задачата правилно