17.07% от вас решиха задачата правилно

17.20% от вас решиха задачата правилно

13.54% от вас решиха задачата правилно

13.86% от вас решиха задачата правилно

9.43% от вас решиха задачата правилно

16.07% от вас решиха задачата правилно