10.11% от вас решиха задачата правилно

10.29% от вас решиха задачата правилно

18.97% от вас решиха задачата правилно

4.04% от вас решиха задачата правилно

12.20% от вас решиха задачата правилно

16.07% от вас решиха задачата правилно