13.54% от вас решиха задачата правилно

7.41% от вас решиха задачата правилно

17.05% от вас решиха задачата правилно

17.07% от вас решиха задачата правилно

10.11% от вас решиха задачата правилно

7.69% от вас решиха задачата правилно