13.54% от вас решиха задачата правилно

18.87% от вас решиха задачата правилно

16.67% от вас решиха задачата правилно

21.54% от вас решиха задачата правилно

17.07% от вас решиха задачата правилно

27.91% от вас решиха задачата правилно