7.07% от вас решиха задачата правилно

4.55% от вас решиха задачата правилно

17.07% от вас решиха задачата правилно

23.91% от вас решиха задачата правилно

7.69% от вас решиха задачата правилно

9.43% от вас решиха задачата правилно