7.92% от вас решиха задачата правилно

12.79% от вас решиха задачата правилно

20.00% от вас решиха задачата правилно

15.49% от вас решиха задачата правилно

7.62% от вас решиха задачата правилно