18.97% от вас решиха задачата правилно

18.87% от вас решиха задачата правилно

18.37% от вас решиха задачата правилно

21.54% от вас решиха задачата правилно

22.86% от вас решиха задачата правилно

27.91% от вас решиха задачата правилно