18.97% от вас решиха задачата правилно

4.44% от вас решиха задачата правилно

23.91% от вас решиха задачата правилно

7.69% от вас решиха задачата правилно

12.50% от вас решиха задачата правилно