13.33% от вас решиха задачата правилно

18.87% от вас решиха задачата правилно

15.71% от вас решиха задачата правилно

18.97% от вас решиха задачата правилно

21.43% от вас решиха задачата правилно

9.43% от вас решиха задачата правилно